Float like a butterfly, sting like a bee

Uncategorized

Float Like Butterfly (A) Float Like Butterfly (B)

(A) Rentangkkan kedua tangan Anda.

(B) Pukul / gerakkan tangan Anda menyilang ke arah yang berlawanan. Kembali ke gerakkan awal.